БИБЛИОТЕКА СВИЛОЈЕВО

Библиотека је смештена у просторијама О.Ш. “ Киш Ференц“. Фонд има 2333 књиге на мађарском и српском језику и приступ књигама је слободан.