ЗАПОСЛЕНИ

Директор: Вејин Бранка

Телефон: 025/778-835

Рачуноводство: Покрајац Бојана

Телефон: 025/773-913

Библиотекари у Апатину:

Стојшић Љиљана

Беслаћ Бојана

Станковић Јелена

Балаћ Горана

Смиљанић Јелена

Дражић Етелка – спремачица

Библиотекар у Пригревици:

Мрђеновић Грња Мирјана

Библиотекар у Сонти:

Домић Ивана